top of page

The Journey to Wholeness

Public·58 members

((živé hd==)) Banská Bystrica Zlaté Moravce prenos 23 septembra 2023


27. 8. 2022 — Domácim futbalistom vynikajúco vyšiel druhý polčas. Fortuna liga - 7. kolo. Banská Bystrica - Zlaté Moravce 4:2 (1:1).


[Prúd=] Košice Trenčín prenos 22 septembra 2023 prenose pred 1 dňom — prenose z najvyššej súťaže mužov na Slovensku: ATU Košice vs. FLORKO Košice Trenčín & eSports, s.r.o. - www.esports.cz. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok d�a Milan Vr�be�. Dovidenia! Naopak pri vybehnutom brank�rovi sme zalo�ili r�chlu kontru. Veselovsk� si viackr�t vymenil loptu z Gruszkowskim a� nakoniec zakon�il do pr�zdnej br�nky. Dom�ci mali aj roh, ale ubr�nili sme sa. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Herc, prich�dza Gruszkowski. Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te 5 min�t. Banská Bystrica zdolala Zlaté Moravce a odlepila sa z dna kola futbalovej Fortuna ligy MFK Dukla Banská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce v Banskej Bystrici v sobotu 27. augusta 2022. FOTO TASR - Ján Krošlák. 1/29. Aj druh�kr�t v z�pase sme mali poriadne kusisko ��astia. Gono sa ocitol v g�lovej poz�cii. Po jeho strele to spo�iatku vyzeralo na Popovi�ove jasli�ky, ale nejak�m z�zra�n�m sp�sobom zvl�dol posla� loptu do bezpe�ia. Ramadan z prav�ho kr�dla na�iel Hercovu hlavu, ale ten v n�ro�nej poz�cii nemieril presne. Po pauze s� akt�vnej�� dom�ci, ktor�m skuto�ne padla vhod. Azda im to dlho nevydr��. St�le je hor�co, a tak padla vhod aj ob�erstvovacia pauza. �lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Mondek). �lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Mo�ko). �o teraz zahodil Gavri� je neskuto�n�. Dostal prihr�vku do �estn�stky. Tam si v�borne polo�il br�niaceho hr��a, rovnako aj brank�ra, ale v tutovke a v bezprostrednej bl�zkosti mu nesadla lopta na kopa�ku. Csingerovi sa podaril �to�n� v�pad. Na jeho konci sa realizoval Trusa. �ava�ku si vysk��al Mondek. Nemieril v�ak presne. Pri pr�le�itosti n�ho pr�chodu sa dal dokopy aj dom�ci fanklub zrejme z ml�de�n�ckych futbalistov Zlat�ch Moraviec. Mil� gesto. Bude tu pekn� atmosf�ra. Zlat� Moravce vybojovali aj roh, ale po �onkovom centri a Mo�kovej hlavi�ke skon�ila lopta mimo ihriska. Op� sme sa museli br�ni� a konkr�tne Popovi� predviedol pohotov� z�krok vybehnut�m. Na druhej strane sa kvalitn�m z�krokom v �estn�stke predviedol Csinger, ktor� tak odzbrojil �erepkaia. Ku g�lu sme boli e�te bli��ie, ke� v r�chlej kontre vysunul Andzouana do �estn�stky Ramadana, ktor� minul len o vl�sok. M�me tu prv� v�nej�iu �ancu na sk�rovanie. Ne�spe�ne. Brenkus si v dia�ke narazil loptu a vysk��al aj svoju prava�ku, ale nebolo to od neho najlep�ie rozhodnutie. V na�om sektore sa dnes nach�dza par�dnych 161 fan��ikov. �akujeme! Striedanie v t�me FC ViOn Zlat� Moravce: z ihriska odch�dza �vec, prich�dza Miji�, z ihriska odch�dza Weir, prich�dza Brenkus. Par�dnu kolmicu do n�behu dostal Ramadan. Zak�zal zakon�i�, ale nebol tak vo�n� ako si prial. Tentokr�t smeroval roh dom�cich od Weira na bli��iu �r�. DAC 1904Koniec z�pasu. Je koniec a my sa radujeme zo zasl��en�ho a d�le�it�ho v�azstva pri fantastickej div�ckej kulise. Boli sme dnes nebezpe�nej��, futbalovej�� aj kvalitnej��. Domov si tak berieme v�etky tri body. �akujeme za v�kony na trib�nach aj ihrisku. Po druhom z�pase v rade na ihrisku s�pera aj do tretice cestujeme mimo na�u p�du. Tentokr�t v r�mci 2. kola Slovnaft Cupu, ke� sa stretneme v atrakt�vnom region�lnom derby s Gab��kovom. V Nik� lige sa zase predstav�me v sobotu, kedy priv�tame Bansk� Bystricu. Banská Bystrica - Zlaté Moravce-Vráble - Živé přenosy pred 9 hodinami — Sledujete rádi fotbal? Chcete vidět ▶️ živý přenos Banská Bystrica - Zlaté Moravce-Vráble? Více na ŽivéPřenosy.TV. Banská Bystrica zdolala Zlaté Moravce a nie je už posledná 27. 8. 2022 — BANSKÁ BYSTRICA - V 7. kole futbalovej Fortuna ligy banskobystrická Dukla zdolala na svojom štadióne FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:2 a ... �lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Brenkus). �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Niarchos). Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Trusa, prich�dza Niarchos. V z�vere z�pasu z�skali Zlat� Moravce priamy kop z nebezpe�nej poz�cie. Zahral ho Brenkus, v�bec sa netrafil zle, ale Popovi� ho skvel�m z�krokom vyhcytal. Dne�n� stretnutie sleduje 3008 div�kov. Trusa sa ne��astne po�mykol a skosil aj �onku. Obaja s� otrasen�, �onka viac, no sn�� bud� obaja v poriadku. M�me pred sebou posledn� desa�min�tovku a zatia� to vyzer� dobre. Na�a akcia vyslovene prosila o g�l. Najprv Andzouana bol vysunut�. Loptu vr�til sp� Gavri�ovi, ktor�ho poriadne prudk� strelu Sl�vik zvl�dol vyrazi�. Na�alej vytrvalo a slu�ne povzbudzuj� obidva fan��ikovsk� t�bory. Tak to m� vyzera�. Kr�sna atmosf�ra v Zlat�ch Moravciach. Ramadan nemal zl� my�lienku, ke� sa sna�il nahra� nepokryt�mu Gavri�ovi. Ch�bala v�ak o k�sok v��ia presnos��lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (�onka). Infarktov� situ�ciu sme pre�ili po pol hodine hry. Kedy na dvakr�t p�lil Weir, kde�to pri druhom zakon�en� ope�iatkoval na�e brvno! N�dejn� akciu sme si vypracovali op� my. Na jej konci z ostr�ho uhla poslal �tip�av� streli Gavri�, ale tesne minul. [[Športová televízia!]] Zlaté Moravce Trenčín živý 17 septem pred 6 dňami — [Športová televízia!]] Zlaté Moravce Trenčín živý 17 septembra 2023 2. 9. 2023 — FC Vion Zlate Moravce - Vrable vs MFK Skalica živý prenos. V ligovej sez�ne sme e�te neprehrali, ale m�me na konte 5 bodov a rozhodne chceme v boji o titul viac. Naposledy sme si zo Zlat�ch Moraviec odviezli bod, ale aj po odchodoch Kalm�ra a Krstovi�a sa uspokoj�me jedine z v�azstvom. Fan��ikovia pevne stoja za nami, pri�li n�s povzbudi� v hojnom po�te a u� iba kv�li nim chceme vyhra�. Op� na Po�itav� budeme hra� v dom�com prostred�. Po�me si po v�azstvo. DAC do toho! �vodn� zostavy: FC ViOn Zlat� Moravce: Sl�vik � Su�a, Mo�ko, Nagy, �onka (K) � Gono, Mondek, Weir, �vec, Duga � �erepkai N�hradn�ci: Richter � Majdan, Tumma, Miji�, Nsumoh, Dulay, �ubek, Brenkus, Stare�ek Tr�ner: Vladim�r Cifrani� DAC 1904 Dunajsk� Streda: Popovi� � Pinto, Risvanis (K), Csinger, Andzouana � Herc, Dimun, K��er � Ramadan, Trusa, Gavri� N�hradn�ci: Gyur�kovics, Petr� � �erm�k, Niarchos, Mendez, Veselovsk�, Vit�lis, Z�hradn�k, Gruszkowski Tr�ner: Adrian Gu�a Rozhodca: Smol�k � Bedn�r, Pol��ek. ONLINE: B. Bystrica - Zlat. MoravceV 8. kole Niké ligy hostia futbalisti Banskej Bystrice Vion Zlaté Moravce. Stretnutie sa začína o 18:00. B. Bystrica sa nachádza na 3. mieste, doposiaľ nazbierala 14 bodov. V minulom kole vyhrala v Žiline vysoko 4:1, jej góly strelili Polievka, Hlinka, Arevalo Acosta a Rymarenko. Fortuna liga 2022/2023 Fortuna liga 2022/2023. Futbal. Relácia 1. FC Tatran Prešov – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble Baráž o Fortuna ligu. S�per n�s nedok�e zatla�i�, a tak si mus�me postr�i� u� len n�hodn� pr�padn� v�pady. Herc mal dobr� �ancu, ale jednalo sa o zbyto�n� rozruch. Pred �ou toti� zahral rukou. Brenkus zahral �tandardku, ktor� akur�t dospela do na�ej kontry. Ani my sme v nej neuspeli. Striedanie v t�me FC ViOn Zlat� Moravce: z ihriska odch�dza Mondek, prich�dza Nsumoh. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Ramadan, prich�dza Mendez, z ihriska odch�dza Gavri�, prich�dza Veselovsk�. Stretnutie sa pr�ve za�alo. �vodn� v�kop patril hr��om n�ho celku. Pr�jemn� dobr� de� v�m prajem zo �tadi�na dom�cich Zlat�ch Moraviec, kde pr�ve v t�chto chv�ach prich�dzaj� hr��i oboch celkov na zelen� tr�vnik. Dom�ci v barcelonsk�ch dresoch a na�i hr��i v tradi�n�ch modro-�lt�ch farb�ch. Zlat� Moravce maj� za sebou n�ro�n� sez�nu, ke�e o udr�anie bojovali nielen do posledn�ho kola, ale zachra�ovali sa a� v bar�i. V tejto maj� po troch z�pasoch pod nov�m tr�nerom len bod, ale n�dej na lep�ie zajtraj�ky im d�va zlep�en� hern� prejav, ktor� si tr�faj� potvrdi� aj najbli��ie proti n�m. RPNA Community Benefits Coalition pred 6 dňami — [futbal@@@]][] Zlaté Moravce : Trenčín sledovať zápas 17.09.2023 Stránka tímu Z. Moravce-Vráble na Flashscore.sk ponúka livescore službu, ... MFK Dukla Banská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble Príďte podporiť futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica v ďalšom domácom zápase sezóny Niké ligy 2023/2024. Vstupenky v cene 10 € na hlavnú tribúnu a 8 € na ... Aj dom�ci mali �ance, boli hnan� dopredu publikom, ale podstatne nebezpe�nej�� sme boli my. Ver�me, �e na tento v�kon nadvia�eme a domov zoberieme v�etky tri body. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. Rozhodca pridal k prv�mu pol�asu e�te jednu min�tu. Weir zahral v z�vere pol�asu roh na bli��iu �r�, pri ktorej v�ak kra�oval Trusa. Ramadan vybojoval roh, ktor� aj zahral na kr�tko Andzouanovi a potom sme u� videli u� len nepresn� zakon�enie. Zahrali sme n�sledne rohov� kop, ale z neho nezapr�alo. Fortuna liga: Banská Bystrica zdolala Zlaté Moravce (sobota, 7 27. 8. 2022 — Domácim futbalistom vynikajúco vyšiel druhý polčas. Fortuna liga - 7. kolo. Banská Bystrica - Zlaté Moravce 4:2 (1:1). Na jej konci zakon�oval Andzouana, ktor� ale z dobrej poz�cie nemieril presne. Od n�s Ramadan zahral roh priamo do �estn�stky, kde dominovali hr��i n�ho s�pera. Na�i fan��ikovia si aj vonku pre na�ich hr��och pripravili kr�snu choreografiu. �akujeme! U� v 2. min�te zahral Weir roh. Loptu posunul len nakr�tko Gono, po ktor�ho centri dom�ci pri�li o loptu. S�pera sme si postr�ili. Dom�ci tentokr�t r�chlo zahrali vybojovan� roh, ale boli a� pr�li� zbrkl�. Fan��ikovia teraz skandovali meno Nikolu Krstovi�a, ktor� sa tie� nach�dza v Zlat�ch Moravciach napriek tomu, �e prestupuje do Lecce. Prv� roh v druhom dejstve v�ak patr� ViOnu. Weir zahral loptu k vzdialenej�ej �rdi, odkia� ju a� z br�nkovej �iary vykopol Pinto a neujala sa ani dor�ka. Aj v druhom pol�ase pokra�ujeme v na�ej aktivite. Prv� akcia n�m v�ak nevy�la. Za�al sa druh� pol�as. �vodn� v�kop patril dom�cemu celku. Po prvom pol�ase ideme spokojn� do �atne, preto�e vyhr�vame a vedieme zasl��ene. FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:2 (1:1) - MFK Dukla 28. 8. 2022 — BB-ZM 4:2, 04. Polievka1:0, 27.8.2022 4. minúta, Polievka 1:0. | Foto: Jaro Šiška. Pomaly ale iste sa ... U� sme si aj vybojovali roh. Ramadan loptu poslal do �estn�stky, kde neskuto�ne nebezpe�ne pre�la tesne pred br�nkovou �iarou a ch�balo n�m skuto�ne m�lo, aby sme ju dorazili. Hne� po g�le bola v obrovsk�ch hor��av�ch nariaden� ob�erstvovacia prest�vka. �oskoro pokra�ujeme. GOOOOOOOOOOOL! Dostali sme sa, kde sme chceli by�. Vedieme a ver�me, �e vies� budeme. Viacer�mi presn�mi prihr�vkami sme postupne rozlept�vali obranu s�pera a� Ramadan posunul kr�snu rozhoduj�cu prihr�vku na K��era, ktor� prudko zakon�il a Sl�vik mierne zav�hal. Je to 1:0 pre n�s. Trusa bol par�dne vysunut� Hercom, ale st�l v malom ofsajde. Detail zápasu - FC ViOn Zlaté Moravce - DAC 1904 0:2 20. 8. 2023 — Striedanie v tíme DAC 1904 Dunajská Streda: z ihriska odchádza Herc, prichádza Gruszkowski. 90. Rozhodca pridáva k záveru stretnutia ešte 5 ... FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Dukla Banská Bystrica 12. 11. 2022 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu na ŠPORT.sk! Online Prenos. 12.11.2022 | Fortuna liga | 15:00 | 18. kolo. FC ViOn Zlaté Moravce. 4:4. MFK Dukla ... LIVE : MFK Dukla Banská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce 27. 8. 2022 — Futbalisti Slovana Bratislava ukončili pôsobenie v Lige majstrov v 3. predkole. Po domácej prehre 1:2 nestačili na Maccabi Haifa ani v odvete, ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page