top of page

The Journey to Wholeness

Public·58 members

[[[pozerať tv-]]**] Bystrica : Moravce živý 23.09.2023


pred 1 dňom — ... Bystrica a. Košice zdolaliRužomberok živý prenos 30 j | Support Group ... ((ŽIVÝ PRENOS**)) Zlaté Moravce: Trenčín naživo 17 pred 9 hodinami ...


Pr�jemn� dobr� de� v�m prajem zo �tadi�na dom�cich Zlat�ch Moraviec, kde pr�ve v t�chto chv�ach prich�dzaj� hr��i oboch celkov na zelen� tr�vnik. Dom�ci v barcelonsk�ch dresoch a na�i hr��i v tradi�n�ch modro-�lt�ch farb�ch. Zlat� Moravce maj� za sebou n�ro�n� sez�nu, ke�e o udr�anie bojovali nielen do posledn�ho kola, ale zachra�ovali sa a� v bar�i. V tejto maj� po troch z�pasoch pod nov�m tr�nerom len bod, ale n�dej na lep�ie zajtraj�ky im d�va zlep�en� hern� prejav, ktor� si tr�faj� potvrdi� aj najbli��ie proti n�m. [[živá televízia##]] Košice Zlaté Moravce živý 2 septembra 2023 2. 9. 2023 — MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok (audiokomentár)Dnes je vo futbalovej Niké lige na programe súboj Banskej Bystrice s Ružomberkom. Po ... Kedy na dvakr�t p�lil Weir, kde�to pri druhom zakon�en� ope�iatkoval na�e brvno! N�dejn� akciu sme si vypracovali op� my. Na jej konci z ostr�ho uhla poslal �tip�av� streli Gavri�, ale tesne minul. U� sme si aj vybojovali roh. Ramadan loptu poslal do �estn�stky, kde neskuto�ne nebezpe�ne pre�la tesne pred br�nkovou �iarou a ch�balo n�m skuto�ne m�lo, aby sme ju dorazili. Hne� po g�le bola v obrovsk�ch hor��av�ch nariaden� ob�erstvovacia prest�vka. �oskoro pokra�ujeme. GOOOOOOOOOOOL! Dostali sme sa, kde sme chceli by�. Vedieme a ver�me, �e vies� budeme. Viacer�mi presn�mi prihr�vkami sme postupne rozlept�vali obranu s�pera a� Ramadan posunul kr�snu rozhoduj�cu prihr�vku na K��era, ktor� prudko zakon�il a Sl�vik mierne zav�hal. Je to 1:0 pre n�s. Trusa bol par�dne vysunut� Hercom, ale st�l v malom ofsajde. �ava�ku si vysk��al Mondek. Nemieril v�ak presne. Pri pr�le�itosti n�ho pr�chodu sa dal dokopy aj dom�ci fanklub zrejme z ml�de�n�ckych futbalistov Zlat�ch Moraviec. Zak�zal zakon�i�, ale nebol tak vo�n� ako si prial. Tentokr�t smeroval roh dom�cich od Weira na bli��iu �r�. S�pera sme si postr�ili. Dom�ci tentokr�t r�chlo zahrali vybojovan� roh, ale boli a� pr�li� zbrkl�. Fan��ikovia teraz skandovali meno Nikolu Krstovi�a, ktor� sa tie� nach�dza v Zlat�ch Moravciach napriek tomu, �e prestupuje do Lecce. Prv� roh v druhom dejstve v�ak patr� ViOnu. Weir zahral loptu k vzdialenej�ej �rdi, odkia� ju a� z br�nkovej �iary vykopol Pinto a neujala sa ani dor�ka. Aj v druhom pol�ase pokra�ujeme v na�ej aktivite. Prv� akcia n�m v�ak nevy�la. Za�al sa druh� pol�as. [[[sledujte=]###]] FK DAC : B. Bystrica prenos 26 augusta 2023 Moravce živý 29 júla 2023 Nevych. [[ŠPORT<<<]((] FK DAC : Rapid Bukurešť živý FC Dac 1904 Dunajska Streda vs MFK Dukla Banska Bystrica živý prenos. DAC ... (ŽIVÝ PRENOS@@) Zlaté Moravce Trenčín živý 17.09.2023 pred 6 dňami — Bystrica zápas živý 11 Moravce: AS Trenčín živý 12. 05. 2023Dvadsaќљtyriroиnэ panamskэ reprezentant Zlaté Moravce – Vráble 11. kolo: FK Rača ... (ONLINE) Ružomberok Košice zápas živý 16 septembra pred 7 dňami — Moravce zápas živý 15 apríla 2023 AS Trenčín: Z. živý 2 Bystrica Ružomberok zápas živý 1 septembra 2023 pred 20 hodinami — Bystrica zápas. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok d�a Milan Vr�be�. Dovidenia! Naopak pri vybehnutom brank�rovi sme zalo�ili r�chlu kontru. Veselovsk� si viackr�t vymenil loptu z Gruszkowskim a� nakoniec zakon�il do pr�zdnej br�nky. Dom�ci mali aj roh, ale ubr�nili sme sa. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Herc, prich�dza Gruszkowski. Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te 5 min�t. Detail zápasu - FC ViOn Zlaté Moravce - DAC 1904 0:2 20. 8. 2023 — Zlaté Moravce vybojovali aj roh, ale po Čonkovom centri a Moškovej Dukla Banská Bystrica - Skalica. 2:1. Niké liga / 4. kolo / sobota ... Opäť ukázal, že jeho trieda je nepriechodná, a keď ho videli s raketou v rukách, mnohí ľudia si mysleli, že by mal opäť hrať. videoLionel Messi nie je jediný, kto exceluje v drese Interu Miami! Argentínsky futbalista si zatiaľ počína v MLS skvele, no nie je jediný, kto exceluje v drese Interu Miami! Dvaja synovia Lionela Messiho, Thiago a Mateo, začali hrať v klubovej akadémii a hneď ukázali svoj veľký talent, ktorý zdedili po svojom otcovi. [pozerať online===] B. Bystrica Petržalka živý 21/07/2023 21. 7. 2023 — kolo ViOn Zlaté Moravce – Vráble – MFK Skalica MŠK Žilina – DAC Dunajská Streda MFK Ružomberok – Železiarne Podbrezová Tatran Liptovský Mikuláš ... Na jej konci zakon�oval Andzouana, ktor� ale z dobrej poz�cie nemieril presne. Od n�s Ramadan zahral roh priamo do �estn�stky, kde dominovali hr��i n�ho s�pera. Na�i fan��ikovia si aj vonku pre na�ich hr��och pripravili kr�snu choreografiu. �akujeme! U� v 2. min�te zahral Weir roh. Loptu posunul len nakr�tko Gono, po ktor�ho centri dom�ci pri�li o loptu. Stretnutie sa pr�ve za�alo. �vodn� v�kop patril hr��om n�ho celku. Herc mal dobr� �ancu, ale jednalo sa o zbyto�n� rozruch. Pred �ou toti� zahral rukou. Brenkus zahral �tandardku, ktor� akur�t dospela do na�ej kontry. Ani my sme v nej neuspeli. Striedanie v t�me FC ViOn Zlat� Moravce: z ihriska odch�dza Mondek, prich�dza Nsumoh. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Ramadan, prich�dza Mendez, z ihriska odch�dza Gavri�, prich�dza Veselovsk�. Aj druh�kr�t v z�pase sme mali poriadne kusisko ��astia. Gono sa ocitol v g�lovej poz�cii. Po jeho strele to spo�iatku vyzeralo na Popovi�ove jasli�ky, ale nejak�m z�zra�n�m sp�sobom zvl�dol posla� loptu do bezpe�ia. Ramadan z prav�ho kr�dla na�iel Hercovu hlavu, ale ten v n�ro�nej poz�cii nemieril presne. Po pauze s� akt�vnej�� dom�ci, ktor�m skuto�ne padla vhod. Azda im to dlho nevydr��. St�le je hor�co, a tak padla vhod aj ob�erstvovacia pauza. �lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Mondek). �lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Mo�ko). [[Športová televízia!]] Zlaté Moravce Trenčín živý 17 septem pred 6 dňami — 2023 — FC Vion Zlate Moravce - Vrable vs MFK Skalica živý prenos. kolo: MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Zemplín Michalovce (s. Mil� gesto. Bude tu pekn� atmosf�ra. Zlat� Moravce vybojovali aj roh, ale po �onkovom centri a Mo�kovej hlavi�ke skon�ila lopta mimo ihriska. Op� sme sa museli br�ni� a konkr�tne Popovi� predviedol pohotov� z�krok vybehnut�m. Na druhej strane sa kvalitn�m z�krokom v �estn�stke predviedol Csinger, ktor� tak odzbrojil �erepkaia. Ku g�lu sme boli e�te bli��ie, ke� v r�chlej kontre vysunul Andzouana do �estn�stky Ramadana, ktor� minul len o vl�sok. M�me tu prv� v�nej�iu �ancu na sk�rovanie. Trenčín živý 17 septembra 2 | Gruppo ISO FAI DA TE | videoPozrite si highlighty zo zápasu MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK ŽilinaFutbalisti MFK Dukla Banská Bystrica uspeli v sobotnom dueli 7. kola Niké ligy na ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page